...
Επικοινωνήστε μαζί μας info@aviationthessaly.gr

AVIATIONThessaly

Σπούδασε Μηχανικός - Ηλεκτρονικός Αεροσκαφών

About
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας είναι Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική με δραστηριότητα στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Aviation Thssaly
Εκπαίδευτική

Παροχή εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα εκπαίδευσης της πολιτικής αεροπορίας κυρίως μηχανικών και τεχνικών αεροσκαφών καθώς και προσωπικού υποστήριξης δραστηριοτήτων λειτουργίας αεροδρομίου

Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλών σε αεροπορικές εταιρείες για την ίδρυση, οργάνωση και ανάπτυξη του στόλου των αεροσκαφών ή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και υποστήριξης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(απόσπασμα από το επίσημο site του συνεργάτη AVIATEC)
Στα επόμενα 20 χρόνια, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσθέσουν 25.000 νέα αεροσκάφη στον τρέχοντα εμπορικό στόλο των 17.000 αεροσκαφών. Στο άμεσο μέλλον, η αγορά των αερομεταφορών θα χρειαστεί 480.000 νέους τεχνικούς για τη συντήρηση αυτών των αεροσκαφών. Το βασικό πρόβλημα είναι πως η ζήτηση για τους επαγγελματίες της αεροπλοΐας ήδη υπερβαίνει την προσφορά. Οι παράγοντες που οφείλεται αυτό περιλαμβάνουν:
 • Έλλειψη επαγγελματιών αεροπλοΐας, λόγω συνταξιοδοτήσεων της σημερινής γενιάς.
 • Ανταγωνισμός με άλλους τομείς της βιομηχανίας για εξειδικευμένους εργαζόμενους.
 • Δυνατότητες κατάρτισης μη επαρκείς για να καλύψουν τη ζήτηση.
 • Προσβασιμότητα σε προσιτή εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι που δεν συμμορφώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης.
Προκειμένου να συμβάλει σε αυτή την έλλειψη επαγγελματιών αεροπλοΐας, η Aviatec έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην επόμενη γενιά των μηχανικών να ηγηθούν της ανάπτυξης του μέλλοντος των αερομεταφορών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Β1.1


ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β2

Οι Σπουδές

Πρόγραμμα σπουδών

Η εταιρεία ΙΚΕ AVIATION THESSALY με έδρα την Λάρισα, σε συνεργασία με την σχολή AVIATEC με έδρα την Αθήνα, προσφέρουν διετές πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την απόκτηση του πτυχίου Μηχανικού Αεροσκαφών.
Η σχολή AVIATEC αποτελεί εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ολοκλήρωση μαθημάτων - εξετάσεις

Η συμμετοχή στην διαδικασία απόκτησης πτυχίου Μηχανικού Αεροσκαφών Β1 απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των MODULES (μαθήματα) σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο καθώς και την πρακτική εξάσκηση σε Αεροπορική εταιρεία. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μαθήματος γίνεται με εξετάσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε χώρο των εταιρειών στην Λάρισα και Αθήνα αντίστοιχα.

Κατανομή χρόνου σπουδών

Δέκα (10) μήνες Θεωρητική Εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας στην Λάρισα
Δέκα(10) μήνες Συνδυασμός Πρακτικής και Θεωρητικής εκπαίδευσης στην Αθήνα Η πρακτική εξάσκηση (ON THE JOB TRAINING -OJT) γίνεται σε εγκαταστάσεις – εργαστήρια της Σχολής AVIATEC που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ η θεωρητική εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής.
Διετής πρακτική εκπαίδευση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στο ΣΥΝΟΛΟ των MODULES Πρακτική εκπαίδευση (ON THE JOB TRAINING -OJT) σε Αεροπορική Εταιρεία στον χώρο των αεροσκαφών των εταιρειών (αεροδρόμια – υπόστεγα – πίστα). Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Ο μαθητής αιτείται συνέντευξης από τις αεροπορικές εταιρείες για την επιλογή και ένταξη στο πρόγραμμα εκπαίδευση των εταιρειών.Η διετής πρακτική εκπαίδευση σε αεροπορική εταιρεία είναι συνήθως ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ

Πρακτική και Πτυχίο

Επιλογή μαθητών

H AVIATION THESSALY και η AVIATEC διαθέτουν συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες, αλλά η επιλογή των μαθητών, γίνεται στην βάση της συνέντευξης του εκπαιδευομένου σε συνδυασμό με τα κριτήρια της κάθε Αεροπορικής Εταιρείας.

Πτυχίο

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής σε αεροπορική εταιρεία ο μαθητής καταθέτει το σύνολο των πιστοποιητικών του στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και αποκτά το πτυχίο χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

Aviation Thessaly
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β1.1

Το μάθημα αυτό είναι σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EASA Part-66. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει τις βασικές τεχνικές γνώσεις και αρχές που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για χορήγηση άδειας συντήρησης αεροσκαφών καθώς και τις προϋποθέσεις ισχύος και χρήσης της για τη συντήρηση αεροπλάνων στροβιλοκινητήρα (turbine engine).

Ο συμμετέχων θα αποκτήσει επίσης τις βασικές τεχνικές γνώσεις και αρχές που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οι οποίες επιτρέπεται να διεξάγονται από πιστοποιημένο προσωπικό της κατηγορίας Β1.1.

Διάρκεια Μαθήματος:

2.484 ώρες, 414 ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, 6 ώρες ημερησίως).

Σε ποιους απευθύνεται:

Υποψήφιοι που επιθυμούν να αποκτήσουν μια άδεια μηχανικού EASA Part-66 category B1.1 Airplanes Turbine.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 • Γραφεία:
  Μανωλάκη 9-11Γ 3ος όροφος
  Αίθουσες διδασκαλίας:
  1ος όροφος σε αίθουσα ¨ΚΕΚ ΓΡΑΜΜΗ¨
 • info@aviationthessaly.gr
 • 2411-103249